Insurance

26/28 Krakowskie Przedmieście Street, 00-927 Warsaw

The Kazimierzowski Palace, ground floor, room 1

Fax:  +48 22 55 24 035

Marzena Górska, M.A., phone: +48 2255 20 840, +48 22 55-24-018,

e-mail: marzena.gorska@adm.uw.edu.pl

Joanna Szczęsnowicz, phone: +48 22 55 20 851, +48 22 55 24 018,

e-mail:  joanna.szczesnowicz@adm.uw.edu.pl

  • Social Security Forms [ZUA], [ZCNA]

Additional insurance

  • PZU Życie [ Life Insurance] – group life insurance, P PLUS type
  • PZU Opieka Medyczna [Medical Care] – group medical insurance
  • PZU NW [Accident] –  yearly accident insurance
  • PKO Ubezpieczenia [Insurance] – group life insurance